Lipa d.o.o.  

English / Srpski / Slovenský

 
Spracovanie dreva

Základná činnosť podniku je spracovanie dreva.
Spočiatku to bola výroba rezanej stavbe pre výrobu strešných konštrukcií, výrobu dreveného obkladu, plávajúcej podlahy, držadiel na metly a držadiel na rôzne poľnohospodárske náčinia.

Výroba rezanej stavby sa stala nerentabilná pre veľkú konkurenciu, ktorá dováža už zhotovenú rezanú stavbu z BiH.
Podnik sa zorientoval na výrobu nesušených drevených elementov ako polovýrobku pre nábytkový priemysel, športovú výbavu, výrobu metiel a pod.
Väčšinový majiteľ firmy sa rozhodol pre tento program, z dôvodov veľkej potreby týchto výrobkov v niektorých štátoch EU - e ( Taliansko, Slovinsko, Nemecko a iné).

Dnes vo svojom procese výroby „ Lipa“ s.r.o. používa aj sušiareň, v ktorej sa topoľová doska suší a potom spracúva na elementy, ktoré sa v štátoch EU - e ďalej dorábajú.
Pomocou súčasnej technológie sa z týchto elementov vyrábajú časti športovej výbavy a taktiež aj nábytku.
Najnovší proces v dopracovaní topoľových elementov, ktoré sa používajú v „Lipa“ s.r.o. je predlžovanie týchto elementov po dĺžke a šírke.
Na ten spôsob sa dostávajú lepené platne, ktoré sú podľa svojich vlastností lepšie ako dosky a používajú sa vo výrobe nábytku.
Celková výroba topoľových elementov má vopred určené trhovisko.

„Lipa“ s.r.o. v prevádzke spracovania dreva vyrába aj držadlá na metly a to kvantitatívne 750 000 kusov ročne, ktoré sčasti používa vo svojej výrobe metiel a sčasti zásobuje ostatných výrobcov metiel v Selenči a v okolí.
Zamestnaných je tu 34 robotníkov, v jedenej smene.
Plánujeme, aby začala pracovať i druhá smena, lebo ročná výroba 2000 m3 topoľových elementov nestačí celkove zásobiť zahraničné trhovisko.


 
Výroba metiel

V novej prevádzke otvorenej v rámci podniku „ Lipa“ s.r.o sa vyrábajú metly.
Výroba metiel sa líši od iných remesiel, neučí sa v škole, ale sa zručnosť výroby prenáša z generácie na generáciu priamym učením mladých od starších v samom procese výroby. U nás sa pestuje cirok „metlaš“, z ktorého sa vyrábajú metly.
Výhoda je aj vlastná prevádzka výroby držadiel na metly, ktorá vyrába dostatočné množstvo držadiel pre vlastnú výrobu, ale aj pre časť výrobcov metiel v Selenči a v okolí.
Ciroková metla je populárna, lebo je vyrobená z prírodných surovín a rozložiť sa nedá iba klinec, drôt a vlákno, ktorými je ušitá.

Vyrába sa 200 000 kusov metiel ročne, pričom sa kapacita výroby metiel zväčšuje.
Výrobný program má 9 vrstiev metiel, ktoré sa rozlišujú veľkosťou držadla, hmotnosťou metly, počtom stehov a spôsobom výroby.
Okrem týchto ponuknutých sa môžu vyrábať aj iné vrstvy v závislosti od žiadosti kupcov. Vyrobené metly sčasti zostávajú na domácom trhovisku a sčasti sa vyvážajú do Talianska, Švajčiarska a Chorvátska.

V tejto prevádzke podniku „ Lipa“ s.r.o. pracuje 11 robotníkov.


 
 

 
© 2007 Lipa d.o.o. / Visitor number 2820